Hằng năm nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy - HĐND- UBND Xã Nhân Hòa, của Phòng GD& ĐT Huyện Mỹ Hào cùng với sự quan tâm, giúp đỡ, phối kết hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị-xã hội, của Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh và toàn thể các bậc phụ huynh trong toàn trường. Các bậc cha mẹ học sinh nhận thức được tầm quan trọng của Giáo dục mầm non đối với sự phát triển của trẻ nên đã có nhiều đóng góp cho phong trào của nhà trường.

Đội ngũ CB, GV, NV đảm bảo đáp ứng theo Điều lệ trường mầm non: Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có tác phong nhà giáo chuẩn mực; thực sự yêu nghề, mến trẻ, nhiệt tình, có trách nhiệm, luôn năng động, sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn được đào tạo đảm bảo theo quy định. Qua các đợt thanh tra, kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo, giáo viên đều được đánh giá, xếp loại chuyên môn nghiệp vụ từ đạt yêu cầu trở lên.

- Tổng số đội ngũ sư phạm nhà trường 29 đ/c; trong đó: CBQL : 03 đ/c ( ĐH : 03 )

- Giáo viên : 24 đ/c ( ĐH: 2, CĐ: 17 , TC: 5 )

- Nhân viên: 2 đ/c trong đó: 1 y tế kiêm kế toán và 1 bảo vệ.

- Tổng số học sinh : 556 cháu/ 20 nhóm lớp. Trong đó nhà trẻ 5 lớp và mẫu giáo 15 lớp

- 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn trở lên

- Giáo viên tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

- Trẻ đến trường có nề nếp tốt, ngoan, lễ phép, mạnh dạn trong giao tiếp, tích cực tham gia vào các hoạt động học tập, vui chơi, lao động vệ sinh…