I. Đặc điểm tình hình

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp trong việc xây dựng cơ sở vật chất nhà trường theo hướng kiên cố hóa và chuẩn hóa trường lớp.

- Sự hỗ trợ nhiệt tình của chính quyền địa phương trong việc tìm nguồn lực để phát triển trường lớp.

- Sự quan tâm của xã hội trong công tác giáo dục thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội cha mẹ học sinh và nhà trường.

- Hiện tại trường có đầy đủ bàn ghế cho trẻ ngồi học theo đúng quy cách. Phòng học có đủ ánh sáng; có máy tính, máy chiếu hỗ trợ phục vụ công tác giảng dạy cho cô và trẻ. Trường có tường rào, cổng trường kiên cố, có lán để xe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

 

Phòng
Học

Phòng
BGH - NV

Phòng
Y tế

Phòng Kế toán

Phòng GD_TC, Âm nhạc

Phòng thư viện

Phòng bảo vệ

Phòng hội đồng

Cộng

20

3

1

1

1

1

1

1

29

 

2. Khó khăn

- CSVC, trang thiết bị còn chưa đồng bộ.

- Sân chơi, bãi tập của trường đồ chơi ngoài trời còn hạn chế

- Một số ít GV chưa thật quan tâm sâu sát đến việc bảo quản, thiết bị của lớp, nhà trường.

Tất cả các khó khăn trên đã phần nào làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy cũng như các hoạt động khác của nhà trường.

II. Biện pháp

1. Đầu năm học (Tháng 8/2018) Ban giám hiệu phối hợp với cán bộ kế toán, tổ chuyên môn, các bộ phận khác lập kế hoạch sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất trang thiết bị của trường.

2.Căn cứ vào đề xuất của các tổ chuyên môn, các bộ phận có liên quan vào việc bổ sung, sửa chữa, mua sắm đồ dùng- trang thiết bị ; P.HT - PTCSVC sẽ trình Hiệu trưởng phê duyệt để có kế hoạch trang bị đầy đủ cho năm học mới. Sau khi Hiệu trưởng phê duyệt, kế hoạch phải được thông qua Hội đồng sư phạm nhà trường để các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện đúng và tốt nhiệm vụ của mình.

3. Có kế hoạch cải tạo, mua sắm và sửa chữa nhỏ trong tháng 8 để kịp thời phục vụ năm học mới.

4. Phụ trách cơ sở vật chất có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện kế hoạch để đề xuất với cấp trên những vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa trong quá trình thực hiện.

5. Qui định thời gian kiểm kê cụ thể: đầu năm học (tháng 12/2018 ) và tháng 6/2019.

6. Đối chiếu kiểm tra tài sản thực tế và qua hồ sơ sổ sách đã trang bị đầu năm học để quản lý tốt về CSVC, trang thiết bị, các đồ dùng dạy và học nhằm nâng cao trách nhiệm của CB-GV-NV trong việc bảo quản tài sản của nhà trường, lớp học và các bộ phận khác.

7. Phối hợp với bộ phận kế toán- thủ quỹ để thực hiện tốt về mua sắm, bảo quản, phân loại các đồ dùng học tập, đồ chơi, đồ dùng phục vụ bán trú và các trang thiết bị khác.

8. Phối hợp với Tổ chuyên môn bảo quản, sửa chữa cơ sở vật chất trong trường học.

9. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn tăng cường giáo dục ý thức giữ gìn tài sản chung của trường, lớp cho học sinh bằng nhiều hình thức như : trong các hoạt động giờ học, giờ hoạt động góc, mọi lúc mọi nơi…

10. Vận động các cấp các ngành, các tổ chức từ thiện xã hội tài trợ các trang thiết bị đồ dung dạy học và đồ chơi ngoài trời phục vụ hoạt động vui chơi học tập của trẻ.